WALES THEATRE AWARDS NOMINATIONS / ENWEBIADAU GWOBRAU THEATR CYMRU

WAHOO!

NEONTOPIA are chuffin’ thrilled to announce that our creatives, Alun Saunders and Mared Swain, have been shortlisted by critics at the Wales Theatre Awards 2016 for their work on The Other Room’s A Good Clean Heart.

Alun is shortlisted in the category of Best Playwright in the English Language, alongside Owen Thomas for Grav; Catrin Fflur Huws for To Kill a Machine, and Gary Owen for Iphigenia in Splott.

Mared is shortlisted in the category of Best Director, alongside Peter Doran for Grav; Angharad Lee for To Kill a Machine, and The Other Room’s Kate Wasserberg for Blasted.

Not only that, we’re over the moon that our über-talented Lighting and Video team of Katy Morison and Zakk Hein (who was responsible for our aaaawesome surtitles) are shortlisted in the category of Best Lighting.

We are just SO flattered to be considered alongside some of Wales’ top Theatre movers and shakers, and are really looking forward to catching up with colleagues and friends at the awards ceremony at Sherman Cymru on January 30th.

 

But THIS is where we ask you a favour…

The Wales Theatre Awards’ Audience Award is presented to the production which gathers the most public votes and, as we’re in the process of planning (and funding) a Wales-wide tour of A Good Clean Heart, we would really, really, REALLY love for the play to win that award, which may open a few extra doors and get this play - in which we have so much belief - out on the road, and taken to as many people as possible.

You may have seen The Other Room's production back in April/May 2015; you may have wanted a ticket, or you may just be curious about it - this is your chance to help us make this happen!

If you could take just TWO MINUTES out of your day between now and Monday, January 25th, to follow these simple steps then we’d be so, so grateful to you as we really think that A Good Clean Heart, as a starting point for Neontopia, is a little spark of what we’d like to keep doing.

 

So please:

That’s it!

For any more information, and to find out about the other brilliant nominees, you can visit:

http://www.walestheatreawards.com/the-awards-y-gwobrau-2016/

ALUN: “Now let’s fight to the d-”
MARED: “Alun! Na…”

 

==

 

WAHŴ!

Mae NEONTOPIA yn hollol tshyffd i allu cyhoeddi fod Mared Swain ac Alun Saunders wedi’u henwebu ac ar y rhestrau byrion yng Ngwobrau Theatr Cymru 2016 am eu gwaith ar gynhyrchiad The Other Room, A Good Clean Heart.

Mae Alun ar y restr fer yng nghategori Dramodydd Gorau yn yr Iaith Saesneg, ynghyd ag Owen Thomas i Grav; Catrin Fflur Huws i To Kill a Machine, a Gary Owen ar gyfer Iphigenia in Splott.

Mae Mared ar restr fer y categori Cyfarwyddwr Gorau ynghyd â Peter Doran ar gyfer Grav; Angharad Lee ar gyfer To Kill a Machine, a Kate Wasserberg ar gyfer Blasted.

Ar ben hyn, ry’n ni mor hapus fod ein tîm Goleuo a Fideo, Katy Morison a Zakk Hein (oedd yn gyfrifol am ein is-deitlaufflipin briliant) ar y restr fer yng nghategori Goleuo Gorau.

A bod yn hollol onest, ry’n ni wir yn falch o gael ein hystyried ochr-yn-ochr â rhai o oreuon Theatr Cymru, ac ry’n ni wir yn edrych ‘mlaen at ddala lan gyda chydweithwyr a ffrindiau yn y seremoni yn Sherman Cymru ar Ionawr 30ain.

 

Ond DYMA lle ry’n ni angen gofyn ffafr… (Ffafr neu gymwynas, dewiswch chi…)

Caiff Gwobr y Gynulleidfa Gwobrau Theatr Cymru ei chyflwyno i’r cynhyrchiad sy’n casglu’r mwya’ o bleidleisiau, a gan ein bod yn y broses o gynllunio (ac ariannu!) taith ledled Cymru o A Good Clean Heart, basen ni wir, wir WIR yn dwlu ennill y wobr hon, fasai’n siwr o agor ychydig o ddrysau i ni allu mynd â’n cynhyrchiad ni - un sydd gennym gymaint o ffydd ynddi - allan i gymaint o bobol ag sy’n bosib gael ei mwynhau.

Petai gyda chi jyst DWY FUNUD fach rywbryd cyn nawr a dydd Llun, Ionawr 25ain, i ddilyn y cyfarwyddiadau syml hyn, basen ni wir, wir yn ddiolchgar i chi gan ein bod ni’n credu’n gryf fod A Good Clean Heart yn ddechreubwynt gadarn i Neontopia, yn sbarc o’r hyn licen ni ei wneud a’i chyflawni.

 

Felly plîs:

  • Dechreuwch e-bost newydd
  • Yn y blwch cyfeiriad ebost, rhowch walestheatreawards@gmail.com
  • Yn y blwch pwnc rhowch A GOOD CLEAN HEART
  • Gwasgwch SEND neu DANFON

Dyna ni!

Am fwy o wybodaeth, ac i ddarllen am yr enwebedigion ffandabodosi eraill, ewch i

http://www.walestheatreawards.com/the-awards-y-gwobrau-2016/

 

ALUN: “Now let’s fight to the d-”
MARED: “Alun! Na…”