EDINBURGH FRINGE / FFRINJ CAEREDIN

A GOOD CLEAN HEART YN Y FFRINJ

Helo ers tro byd!

Ymddiheuriadau am y diffyg newyddion - y tro dwetha i ni ddiweddaru pawb ro’n ni wedi bod wrthi’n cwblhau ceisiadau ariannol i’n galluogi ni i fynd â’n gwaith ni ar daith… A gesiwch be’?!

Diolch yn anferthol i’n cyd-gynhyrchwyr ni, Canolfan Mileniwm Cymru, ac i gefnogaeth hael Celfyddydau Cenedlaethol Cymru, ac mewn cydweithrediad â The Other Room a Theatr Genedlaethol Cymru, mi fydd cynhyrchiad newydd sbon NEONTOPIA o A GOOD CLEAN HEART yn glanio yng Ngŵyl Fringe Caeredin eleni, gan chwarae o Awst 5-29 yn yr Underbelly, Cowgate.

Ma’n anodd credu fod blwyddyn wedi hedfan heibio ers i ni ddechrau ymarfer y cynhyrchiad gwreiddiol o ddrama gwefreiddiol, dwyieithog Alun Saunders yn ystafell fach The Other Room, ac ers hynny cafodd y cynhyrchiad dair enwebiad yng Ngwobrau Theatr Cymru nôl ym mis Ionawr:

Cyfarwyddwr Gorau i Mared Swain; Goleuo Gorau i Katy Morison a Zakk Hein, gydag Alun Saunders yn cipio gwobr Dramodydd Gorau yn yr Iaith Saesneg. Clod anferth, ond dim ond tri o’r llwyth o resymau i ddod i’w gweld unwaith eto!

Ry’n ni wir wedi’n cyffroi’n lân i allu mynd â’ n cynhyrchiad cyntaf ni fel cwmni i ganol gŵyl ryngwladol mor adnabyddus, ond os na fyddwch chi’n medru teithio’r holl ffordd i’r Alban i’w gweld, yna peidiwch â phoeni’n ormodol - mae’n debyg y bydd ychydig mwy o newyddion bendibopwyll ar ei ffordd…

===========================================================================

A GOOD CLEAN HEART @ THE FRINGE

Hey Neondudes! It’s been a while…

Apologies for the radio silence the last time we updated our news here - at the time we were frantically completing funding applications to allow us to tour our work, and guess what…?!

With enormous thanks to our co-producers, Wales Millennium Centre, and the generous support of the Arts Council of Wales, in association with The Other Room and Theatr Genedlaethol Cymru, NEONTOPIA’s brand new production of A GOOD CLEAN HEART will be landing at the Edinburgh Fringe Festival this year from August 5-29, playing at the Underbelly, Cowgate.

It’s hard to believe that it’s been a whole year since rehearsals began on the original produciton of Alun Saunders’ dynamic bilingual play at The Other Room, and since then we were fortunate enough to gather three nominations at the Wales Theatre Awards back in January: Best Director for Mared Swain; Best Lighting for Katy Morison & Zakk Hein, with Alun Saunders taking home the award for Best Playwright in the English Language. Great, exciting achievements, but these are just three of the host of reasons to come see this play again!

We’re so utterly excited to be able to take our company’s first production to such a renowned festival, to be surrounded by acclaimed international work, but please don’t fret if you’re unable to travel all the way to Scotland to catch the show - there’s likely to be another exciting announcement on its way very soon…

 

#WATCHTHISSPACE