WRITER'S RANDOM RAMBLINGS / SIOP SIARAD SHGWENNWR

There’s a fly buzzing around me.
Actually there are two. I think they’re a gang.

I’m not wholly sure where this little thought piece is going to go, but hey, let’s carry on and I promise to edit out any bits which are incredibly dull before posting. 

Promise.

 

So, we moved house today… Yeah! Actually, what we’ve kinda done is to have moved back in with our mums (and dads) before we go on our big travelling adventure around the world. ‘World’ being Scotland and Wales… But hey, they’re the best parts aren’t they? 

We left our swanky flat (thanks SO much to Wales Millennium Centre for housing us for our first week of rehearsals!), and now our mums (Kate & Bizzy) and our dads (Dan, Dave & Ben) have said “Come on - come on home for a bit. It’s cosy here, sort yourselves out and then you’ll be all charged up and ready to go.”

Last April/May saw the original production of A Good Clean Heart at The Other Room. We put our play on… People came… They said nice things… We smiled… And thought ‘let’s do it all again’.

Since then, this teeny tiny, yet FIERCE little theatre has won The Stage’s Fringe Theatre of the Year Award; they’ve done exciting new stuff with the space (see Matthew Bulgo’s Constellation Street); produced plays by awesome established Writers AND put on some brand new stuff from emerging Writers like the gorgeous Nicola Reynolds. It’s been a hell of a year! And now…

WE’RE BACK!!

We’ve got:

 • a new set
 • a new Actor (he’s good too!)
 • a new poster (see below)
 • minimal rehearsal time
 • even more exciting projections
 • a freshly edited script (available to buy very soon!!)
  and
 • a joyful production for your delectation

Now then - unless I head back to continue translating the entire script (English to Welsh and Welsh to English) for our amazing Video Designer, Zakk, to input to, erm, his magical machine which puts it on walls in nice ways, then multiple people will be on edge. I must complete this task immediately.

And not watch Game of Thrones re-runs.

I’M NOT, OKAY, I’M WORKING!!

Love you all… Can’t wait for you to see/hear/experience/smell/live/breathe/tellallyourfriendsabout our brand new production of A GOOD CLEAN HEART!!

A GOOD CLEAN HEART
Edinburgh Preview Performances
The Other Room
July 28/29/30
7:30pm

Click HERE for tickets!

==

Mae’r clêr y soniwyd amdanynt uchod wedi mynd - fyddwch chi’n falch o glywed.

Pawb wedi joio’r heulwen heddi? Mae’n tridiau o Haf wedi cyrraedd - HWRE! - ond mi fyddwn ni’n eu treulio tu fewn yn gweithio’n galed galed galed (ripît tŵ ffêd) yn ein cartref newydd… Wel, a dweud y gwir, yn ein hen gartref, sef The Other Room!

Ie, wedi wythnos cynta ymarferion lawr yn y Bae gyda’r bobol hyfryd yna yng Nghanolfan Mileniwm Cymru (ac wedi’n hysbrydoli gan yr holl egni BiliEliotaidd o gwpmas yr adeilad!), y’n ni nawr yn symud yn ôl i gartref gwreiddiol A Good Clean Heart, lle gwelwyd y cynhyrchiad gwreiddiol nôl ym mis Ebrill/Mai llynedd.

 

Mae gyda ni:

 • set newydd
 • Actor newydd (mae e’n blincin dda ‘fyd!)
 • poster newydd (gweler isod)
 • cyfnod ymarfer eithriadol o fer
 • llwyth mwy o dafluniadau cyffrous
 • sgript sydd wedi’i golygu cryn dipyn i gwtogi a gwella (ar gael i’w phrynu yn fuan iawn!!)
  a
 • chynhyrchiad yffachol o gyffrous i chi, os weloch chi’r fersiwn wreiddiol ai peidio!

 

Naaawr te - fel rhan o ‘nyletsywddau fel awdur y darn (ynghyd â dyletswyddau cynhyrchu) mae angen ‘neud yn siwr fod popeth o fewn y darn yn cael ei chyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg AC o’r Saesneg i’r Gymraeg er mwyn neud yn siwr fod ein uwchdeitlau yn effeithiol ac yn gwneud synnwyr. HOLLbwysig! Os na wnaf hyn y unionsyth caf stwr gan Mared.

Yn enwedig pe bawn i’n dewis gwylio - wel, i ail-wylio - pennodau cynnar Gorseddgêmau yn lle cwblhau’r gwaith. Hwn neu Gemau Heb Ffiniau… Cofio hwnna?? ÔSYM! Es i weld nhw’n recordio hwnna un tro yn Stadiwm Morfa. Tôts ymês.

ENIWEI, GWAITH!!

Cariad pur i bawb… Wir methu aros i chi gael gweld a chlywed a joio ac arogli ac anadlu a BYW ein cynhyrchiad newydd sbon o A GOOD CLEAN HEART!!

A GOOD CLEAN HEART
Rhagddangosiadau Caeredin
The Other Room @ Porter's
Gorffennaf 28/29/30
7:30yh

Clicwich YMA i gael eich tocynnau!