MARCHNANTURIAETHAU / ADVENTURES IN MARKETING

Getting to knooooow yoooou...

Getting to knooooow yoooou...

Hi there, I’m Sioned Meleri and I’m Neontopia’s Marketing Officer!

Aaaah scary! I’m actually sat here very nervous writing this blog *giggling to myself* thank god no one is around cause I now look like a loony... 

Anyway less of the image of me looking like a sad loser.

 

I got offered the chance to be on the Marketing Team for Neontopia, by the lovely Mared Swain back in March, where I was conveniently in Yr Hen Lyfrgell in Cardiff the same time that Mared and Alun were having a meeting about A Good Clean Heart. Mared had just sent me an email asking me if I’d like to be a part of the team, and * click * I appeared next to her, just to say a little “Hello” and “nice to see you.” She was VERY shocked and didn’t expect me just to be there. I then had the privilege to meet the one and only Alun Saunders. 

NOTE FROM ALUN: "Stop iiiiit...!!" *blushes*

Working outside Theatr Gen’s hours, I’ve met with Mared, Alun and Marc Jennings (our designer) who’s created Neontopia’s brand, and print work for A Good Clean Heart. The same question comes from everyone, which got asked by Marc; “What does Neontopia mean?” And simply it just a made up word that means that everything in the world is neon and bright, NEVER BEIGE! Either you like it or not! Don’t worry we won’t get offended. 

But over the last few weeks, I’ve been contacting schools across Wales to introduce them to Neontopia Theatre, giving them some information about the production and encouraging them to come and watch the show on our tour during September/October.

Working closely with our producers and Rhian we’re getting the ball rolling ready to open in Edinburgh in 2 weeks and for tour venues! I can’t wait to see the production in the Fringe and on tour, and I hope you guys will come and see this award winning play this time round!

DON’T MISS OUT! Genuine, I’m not joking, it’s class! Over and out!

==

Haia!
Sioned Meleri ydw i, a fi yw Swyddog Marchnata Neontopia! Ma’r teitl swydd ‘na with yn neud i fi dimlo’n sic! Fi erioed di sgrifennu blog, so sain hyderus, felly bare with! (Thumbs up)

Digwydd bod yn bwyta cinio yn un o fy hoff lefydd yng Nghaerdydd (Yr Hen Lyfrgell) fe weles i Mared ar gornel yn llyged, so ‘ma fi’n mynd draw ati i weud “Helo” a “Neis i weld ti.” Fe jwmpodd hi mas o’i chroen. Ro’dd hi newydd ddanfon ebost atai (munude yng ngynt) yn gofyn a fydde’n i’n hoffi dod yn rhan o dîm Neontopia ar gyfer cynhyrchiad A Good Clean Heart, a dyma fi, “conveniently” just yn troi lan wrth ei hochor. Ges i’r fraint wedyn i gwrdd â Alun. 

 Dwi wedi bod yn gweithio i Neontopia tu fas i orie gwaith Theatr Gen, gan fy mod yn Gynorthwy-ydd Cyfathrebu gyda nhw. Ers ‘ny dwi di bod yn rhan o nifer o gyfarfodydd da Mared a Alun, a un o’r rhai cynta oedd un ‘da Marc Jennings oedd yn dylunio brand Neontopia a holl waith print A Good Clean Heart.

Fues i a Mared yn creu mood boards (yn ganol Bill’s yn y Bae) ar gyfer Marc yn trio esbonio beth oedd ystyr Neontopia. Fe wnaeth e sylweddoli mewn da bryd, bod pethe BYTH yn ddu a gwyn, BYTH yn beige ond yn hollol neon yn ein byd ni, bod Neontopia yn creu stwff newydd, dwy-ieithog sydd ddim yn boring. A os na chi’n hoffi’n stwff ni, wel dim ots, chi’n gwbod le ma’r drws * wink wink nudge nudge *

Dros yr wythnose dwetha, dwi wedi bod yn cysylltu ‘da ysgolion Cymru yn cyflwyno Neontopia Theatre, ac yn sôn iddynt am y cynhyrchiad A Good Clean Heart, yn y gobaith o’i hannog nhw i ddod a chriw o ddisgyblion i’w gweld pan rydyn ni ar daith yn ystod mis Medi a Hydref.

Dwi hefyd wedi bod yn gweithio yn agos i’r cynhyrchwyr er mwyn gallu cael pethe’n barod ar gyfer Caeredin ac ar gyfer y daith. So, i chi sydd yn darllen hwn, just dewch i weld y sioe anhygoel yma, newch chi DDIM difaru!

 
C’mon nawr, ma Alun wedi ennill gwobr am y ddrama yn Gwobrau Theatr Cymru eleni. Chi’n gweld?! Ma’n amazing! Ffab! Tan tro nesa (os fydd na un)
Ta ta, tan toc!

==

You can hear more from Sioned on / Gallwch glywed llawer mwy gan Sioned ar:
Twitter: @Sioned_Meleri19
Instagram: sionedmeleri

Sioned Meleri

Sioned Meleri