CASTIO / CASTING - 'TUCK'

Tuck-hirsgwar2.jpg

CASTIO / CASTING

 

Ry'n ni'n castio ar gyfer ein cynhyrchiad nesa! Manylion oddi tano...
We're casting for our upcoming production! Details below...

Cynhyrchiad/Production:
TUCK

Cwmni/Company:
NEONTOPIA

Dyddiadau Ymarfer/Rehearsal Dates:
w/c 01/10/18 

Dyddiadau Perfformiadau/Performance Dates:
Preview - 24/10/18
Press Night - 25/10/18
Performances - 26-27/10/18; 1-3/11/18

Diwedd Cytundeb/End of Contract:
03/11/18 (final performance)

Lleoliad Ymarferion/Rehearsal Venue
CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD / WALES MILLENNIUM CENTRE, CARDIFF

Lleoliad Perfformiad/Performance Venue:
FFRESH - CANOLFAN MILENIWM CYMRU / FFRESH - WALES MILLENNIUM CENTRE

Ffî/Fee:
Equity Minimum weekly Actor fee - £471 p/w

==

Cymeriad/Character:

Mae TEIFION rhwng 18-23 oed. 

Mae e'n siaradwr Cymraeg er iddo newid yn gyson rhwng ei ieithoedd.

Mae e'n gweithio rhan amser fel perfformiwr Drag mewn bar yng Nghaerdydd, ac yn breuddwydio am berfformio'n broffesiynol / llawn amser. 

Mae e'n expressive heb ofn (apparently), yn gelwyddgi cyson gyda chalon enfawr, ac yn rili, rili joio 'drama' bob sefyllfa. Mae TEIFION yn honni mai 'jyst bod yn fe'i hun' yw e, ond o dan y cymeriad hyderus oddi allan, mae 'na fachgen bregus sy'n poeni'n fawr am yr hyn mae pobol yn meddwl ohono.

 

TEIFION is 18-23 years old. 

He is a Welsh-speaker, even if he flits easily between both his languages. 

He works part-time as a Drag performer at a Cardiff bar and dreams of being a professional performer. He is 'unashamedly' expressive, a compulsive liar with a big heart, and a messy queen who loves drama. TEIFION claims to 'just be himself' but beneath the bolshy, confident exterior is a vulnerable boy who worries desperately about what people think of him.

==

Os wyt ti'n meddwl dy fod di'n iawn ar gyfer y rhan hwn ac ar gael am y dyddiadau uchod, yna plis danfona CV a llun, ynghyd a pharagraff fer yn disgrifio pam hoffet ti fod yn ran o'n cynhyrchiad ni at glesnipj@gmail.com ERBYN DYDD SUL, MEDI 2il

If you think you may be right for this part and are available for the above dates, then please send a CV, headshot or photo and a short paragraph on why you'd like to be a part of our production to glesnipj@gmail.com BY SUNDAY, SEPTEMBER 2nd

 

Diolch! Thank you!