Fun

REHEARSAL DAY #1 / DIWRNOD CYNTA' YMARFERION

Day 1 @ A Good Clean Heart rehearsals

I love a first day.

Some people hate them, like an awkward first day at school, but I love them! The excitement, the nerves, the new team all getting together, the months of planning and sleepless nights of worry, Have I done this? Have I done that?  Did I tell everyone to come? Luckily we had done this, and that, and everyone who needed to be there, was there, on time, apart from Alun… Always fashionably late to his own read through! (That’s not even true, but never let the truth get in the way of a good story, as a wise woman once told me!!)

It has been a busy few months of planning, and developing the script, so for Alun and I to hear the actors read the play on day one is such a nerve-wracking but essentially great feeling. The second the actors bring the characters to life, all the worries disappear. The joy and interrogation begins… and we won’t stop either in any hurry in my rehearsal room! 

Actors James Ifan and Oliver Wellington, are already getting along (phew!) and Jess Williams has joined our creative team this time around as Movement Director. She works a lot with Frantic Assembly and her approach and input to rehearsals are so fresh and lovely to work with. After just one day, I am already feeling that this new production is leaping forward into a very new and exciting territory. 

The new script is leaner, and is reading at 1 hour which is great for a steady first reading, as we are going to have to get the performance into the tight 1 hour slot in Edinburgh (including all laughs!) ….no pressure…. no laughing allowed.

So on to tomorrow, and the day after tomorrow, where there will no doubt be some sweat, tears and a tiny bit of laughter (not too much!) along the way. But for now, the ‘work’ continues on this ‘boilingwool’ play (as Glesni our Company Stage Manager thought she heard Alun call it!!!)  I am so lucky to call this my work.

Nos da. 

==

Diwrnod 1 Ymarferion A Good Clean Heart

Mae rhai pobol yn casau diwrnod cyntaf ymarferion (fel diwrnod cyntaf swydd newydd neu hydynoed waeth diwrnod cyntaf Ysgol Gyfun!), ond dwi ddim.

I mi, dyw e ddim yn ddiwrnod cyntaf o bell ffordd, ond hefyd, mae’r holl gynnwrf, a’r egni o gael pawb at ei gilydd yn un hynod gyffroes. Heddiw oedd diwrnod cyntaf o ymarfer ar y fersiwn newydd o’r sioe. Croesawon ni actor newydd i’r tim, Oliver Wellington, a chroesawi James Ifan yn ol, ac roedden nhw’n dod ymlaen (phew!). Mae’n deimlad braf gweithio gyda actor newydd, a hefyd gweithio gyda actor sy’n nabod dy ffordd o weithio. Da ni’n dal i ddod i nabod ein gilydd, a fel ‘na fydd hi drwy’r cyfnod cyffroes yma o ddarganfod a chwarae gyda’r ddrama yn ystod y cyfnod ymarfer. Dwi ar fy hapusa mewn ystafell ymarfer gyda actorion da a drama dda, a dwi’n lwcus iawn i gael y ddau! 

Nethon ni ddechrau’r dydd gyda darlleniad o’r ddrama, gan yr actorion, a’i amseru! Ni’n lwcus bod Alun a fi wedi cael cyfle i weithio ar y sgript dros y misoedd dwetha, er mwyn ei chwtogi ar gyfer Caeredin, lle bydd slot digon llym o 1 awr gyda ni!Felly sdim amser i’r actorion i oedi i gofio llinell, neu unrhyw fath o saib ‘dramatig’ (neu rhech!)  achos roedd y darlleniad cyntaf bore ma’n 1 awr a 3 munud!Lle i wella ar hynny dros yr wythnose nesa, fel bod digon o amser i bawb gael chwerthin yn ystod y sioe orffenedig.

Da ni hefyd yn croesawi Jess Williams i’r tim eleni. Dwi wedi gweithio gyda Jess sawl gwaith yn y gorffennol, ac mae ei gwaith fel cyfarwyddwraig symud yn gelfydd a chreadigol, ac mae hi’n dod ag egni hyfryd i’r ystafell. Dwi’n edrych ymlaen , drwy ei gwaith hi,  i ddarganfod iaith corfforol y darn. Rhywbeth dwi’n awyddus iawn i ddatblygu tro yma wrth ail-ymweld a’r cymeriadau a’r byd. 

Yn lwcus, roedd pawb i weld yn dod ymlaen yn dda heddiw, ond ar y diwrnod cyntaf, mae pawb yn boleit bob tro, felly gawn ni weld os bydd unrhyw gwmpo mas yn digwydd…na’i gadw chi’n posted!! 

Digon o hwyl i gael, a fel’na fydd hi tra bod pawb yn gweithio’n galed (dwi’n siwr y byddan nhw!) Felly ymlaen yr awn at yfory, a drenydd a thradwy, yn y gobaith y byddwn ni’n neud y ddrama y gore y gall hi fod. Duw da ni’n lwcus cael galw hyn yn ‘waith’.

Ond am heno, nosda.