ENNILLWYR GWOBR OLWEN WYMARK 2015 AWARD WINNERS!

Winners & nominators of the Olwen Wymark Awards 2015, along with WGGB staff

Winners & nominators of the Olwen Wymark Awards 2015, along with WGGB staff

On Friday, December 4th we were invited to London's Royal Court Theatre for the Writers' Guild of Great Britain's annual presentation of the Olwen Wymark Awards.

Ar ddydd Gwener, Rhagfyr 4ydd, cawsom wahoddiad i Theatr y Royal Court yn Llundain i seremoni wobrau (anffurfiol ac hyfryd) Olwen Wymark gyda'r WGGB.

The Olwen Wymark Theatre Encouragement Awards, the brainchild of playwright Mark Ravenhill, were set up to give WGGB members the opportunity to publicly thank those who had given them a positive experience in new writing over the previous year. They are named in honour of playwright Olwen Wymark, passionate supporter of WGGB and former Chair of the WGGB Theatre Committee, who died in 2013.

Cafodd Gwobrau Annogaeth Theatr Olwen Wymark eu cynnig gan y dramodydd Mark Ravenhill i roi cyfle i aelodau WGGB ddiolch yn gyhoeddus i'r rheiny sydd wedi cynnig cyfle a phrofiad positif iddynt dros y flwyddyn dwethaf. Maent wedi'u henwi ar ôl Olwen Wymark, cefnogwr brwd a chyn-Lywydd Pwyllgor Theatr WGGB, a farwodd yn 2013. 

Having heard about this award from WGGB, Alun nominated Mared Swain, along with Kate Wasserberg, Artistic Director of The Other Room, for their fantastic encouragement and dramaturgy in the development and production of 'A Good Clean Heart'. 

Wedi clywed am y gwborau hyn gan WGGB, enwebwyd Mared - ynghyd â Kate Wasserberg, Cyfarwyddwr Artistig The Other Room, gan Alun am eu hannogaeth a dramäwriaeth wrth ddatblygu a chynhyrchu 'A Good Clean Heart'.

We're chuffed that such encouragement and positivity has a platform to be recognised and we're grateful to WGGB for the kind invitation and generosity on the day.

Y'n ni wrth ein bodd fod yna blatfform i'r fath annogaeth a phositifrwydd gael eu cydnabod, ac ry'n ni'n diolch i WGGB am y gwahoddiad a'r croeso cynnes ar y diwrnod.

Llongyfarchiadau Mared, a DIOLCH!

For more information on the event, check out this link:

Am fwy o wybodaeth ar y digwyddiad, gallwch ddilyn y linc hwn: https://writersguild.org.uk/olwen-wymark-awards-2015-winners-announced/