MARED BRYN

ARTISTIC DIRECTOR / CYFARWYDDWR ARTISTIG

Mared has years of experience in developing new plays with numerous new and experienced writers from Wales and beyond.

Mared began her career as a Director establishing Dirty Protest Theatre, where she directed the company’s first full production, After the End by Dennis Kelly. She has directed a number of new plays by a great number of Writers, including Gary Owen, Roger Williams, Ed Hime, Chloe Moss, Kath Chandler, Dafydd James, and has presented the work on various stages around Wales and beyond, including London's Royal Court Theatre, Latitude Festival, Almeida Theatre and Roundhouse London.

Mared has vast experience in developing writers work from her time as Associate Director at Sherman Cymru. There, she was responsible for commissioning and developing challenging productions such as Fe Ddaw’r Byd i Ben by Dafydd James, Trwy’r Ddinas Hon by Sharon Morgan, Dyfed Edwards and Marged Parry, and Cynnau Tân by Rhian Staples.

More recently, Mared has been working with Theatr Genedlaethol Cymru as Associate Director, and is also Associate Director with The Other Room, where she directed A Good Clean Heart, the company's first ever piece of new writing.

MaredSwain.jpg

Mae gan Mared blynyddoedd o brofiad o ddatblygu dramau newydd gydag amryw o awduron newydd a phrofiadol o Gymru a thu hwnt.

Dechreuodd Mared ei gyrfa gyfarwyddo yn sefydlu Dirty Protest Theatre, lle cyfarwyddodd gynhyrchiad llawn gyntaf y cwmni, After the End gan Dennis Kelly. Mae hi wedi cyfarwyddo nifer helaeth o ddramau newydd gan ystod eang o awduron ,yn cynnwys Gary Owen, Roger Williams, Ed Hime, Chloe Moss, Kath Chandler, Dafydd James, ac wedi eu cyflwyno ar lwyfannau amrywiol dros Gymru a thu hwnt, yn cynnwys y Royal Court Theatre, Latitude Festival, Almeida Theatre, a Roundhouse London.

Mae ganddi brofiad helaeth o ddatblygu gwaith sgwennwyr o’i chyfnod fel Cyfarwyddwr Cyswllt yn Sherman Cymru. Yno, bu hi’n gyfrifol am gomisiynu a datblygu cynhyrchiadau heriol ac egniol yn cynnwys Fe Ddaw’r Byd i Ben gan Dafydd James, Trwy’r Ddinas Hon gan Sharon Morgan, Dyfed Edwards a Marged Parry, a Cynnau Tân gan Rhian Staples.

Yn fwy diweddar mae Mared wedi bod yn gweithio gyda Theatr Genedlaethol Cymru fel Cyfarwyddwr Cyswllt dros dro, ac fel Cyfarwyddwr Cyswllt gyda The Other Room, lle cyfarwyddodd A Good Clean Heart, sef darn cyntaf erioed o sgwennu newydd y cwmni.