TUCK 2018

TUCK

A NEONTOPIA production in association with WALES MILLENNIUM CENTRE, supported by the ARTS COUNCIL OF WALES

Cynhyrchiad NEONTOPIA mewn cydweithrediad â CHANOLFAN MILENIWM CYMRU gyda chefnogaeth CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

 
 

#TUCKtheplay

FFRESH, WALES MILLENNIUM CENTRE, CARDIFF
OCTOBER 24-27, NOVEMBER 1-3, 2018

Click HERE for tickets

When Cardiff Drag legend, Patsy Thatcher decides she wants out for good, her ‘framily’ discover truths nobody wants to face. Will the show go on without her? 

Following their acclaimed co-production of Alun Saunders’ award-winning play, A Good Clean Heart, Neontopia return to Wales Millennium Centre with this brand new, exhilarating piece of bilingual theatre, set in the Cardiff Drag scene.

Directed by Mared Swain and Jess Williams, Tuck is a blend of comedy, sequins and sorrow, which will raise the roof using much-loved anthems and original songs... before smashing it back down to earth.

“This is fantastic theatre”

★★★★★

- The Reviews Hub (A Good Clean Heart)

==

FFRESH, CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD
HYDREF 24-27, TACHWEDD 1-3, 2018

CLICIWCH YMA AM DOCYNNAU

Pan fo Patsy Thatcher, hoelen wyth byd Drag Caerdydd, yn rhoi’r gorau i’w gyrfa, mae’i ffrindiau’n wynebu gwirioneddau erchyll. Pa mor derfynol fydd ei phenderfyniad?

Yn dilyn eu cyd-gynhyrchiad o ddrama Alun Saunders, A Good Clean Heart, daw Neontopia nôl i Ganolfan Mileniwm Cymru â chynhyrchiad deinamig, amlieithog newydd wedi’i osod yng nghrombil sîn Drag y ddinas.

Wedi’i chyfarwyddo gan Mared Swain a Jess Williams, mae Tuck, yn gynhyrchiad llawn gorfoledd a galar sy’n addo codi’r tô gydag anthemau cyfarwydd a chaneuon gwreiddiol… cyn ei chwalu’n ddeilchion.

“Dyma waith ffraeth ac atyniadol…sy’n sicr yn werth ei weld.”

- Lowri Hâf Cooke


==

CREATIVE TEAM / TÎM GREADIGOL

A Neontopia production in association with Wales Millennium Centre, supported by the Arts Council of Wales

Cynhyrchiad Neontopia mewn cydweithrediad â Chanolfan Mileniwm Cymru gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru


Writer/Awdur:
ALUN SAUNDERS

Directors/Cyfarwyddwyr:
MARED SWAIN & JESS WILLIAMS

Set & Costume Designer/Dylunydd Set a Gwisgoedd:
CARL DAVIES

Lighting Designer:
ACE MCCARRON

Composer/Cyfansoddwr:
DYFAN JONES

Sound Designer/Dylunydd Sain:
SAM JONES

Producer/Cynhyrchydd:
GLESNI PRICE-JONES

Cast:
ANNOUNCED SOON / I’W GYHOEDDI’N FUAN